Инженерен пример

engineering example

Инженерен пример

Надяваме се да гарантираме, че всеки инсталационен проект може да упражни изцяло своите показатели за ефективност чрез ефективно проектиране, производство и следпродажбено обслужване; имаме близо 20 години професионален екип за изследователска и развойна дейност на сух гранулатор, използвайки нови индустриални концепции и мощни технологии. Сила, производство на висококачествени крайни продукти, отговарящи на международните стандарти.

engineering example